1. Kas gali ginti savo teises remdamasis Konstitucija?

a) Kiekvienas
b) Valdžios pareigūnai
c) Tautos atstovai
d) Konstitucinis Teismas

2. Kaip, anot Konstitucijos, sprendžiami svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai?

a) Balsavimu Seime
b) Vyriausybės nutarimu
c) Prezidento dekretu
d) Referendumu

3. Norint pakeisti Seimo rinkimų tvarką, reikia

a) Pakeisti Konstituciją balsavimu Seime
b) Pakeisti Konstituciją referendumu
c) Pakeisti Seimo rinkimų įstatymą
d) Teisinėmos priemonėmis šios tvarkos pakeisti negalima

4. Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti

a) Seimas
b) Prezidentas
c) Seimas ir Vyriausybė
d) Seimas ir Prezidentas

5. Ministrai yra atsakingi

a) Piliečiams
b) Seimui
c) Seimui, Prezidentui ir piliečiams
d) Seimui ir Prezidentui

6. Lietuvos Respublikos Prezidentą gali pavaduoti

a) Seimo Pirmininkas, o jam išvykus – vicepirmininkas
b) Tik Seimo Pirmininkas
c) Seimo Pirmininkas arba Ministras Pirmininkas
d) Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas arba Konstitucinio Teismo pirmininkas

7. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę Lietuvoje turi

a) Seimo nariai, Prezidentas ir 50000 piliečių
b) Seimo nariai, Prezidentas ir Vyriausybė
c) Seimo nariai, Prezidentas, Vyriausybė ir 50000 piliečių
d) Seimo nariai, Prezidentas, Vyriausybė ir nevyriausybinės organizacijos

8. Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro

a) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
b) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai
c) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai ir Lietuvos Banko ištekliai
d) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai ir valdžios įstaigų reprezentaciniai fondai

9. Tuo atveju, kai Europos Sąjungos teisės aktas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktui

a) Europos Sąjungos teisės aktas turi viršenybę Lietuvos Respublikos teisės akto atžvilgiu
b) Lietuvos Respublikos teisės aktas turi viršenybę Europos Sąjungos teisės akto atžvilgiu
c) Lietuvos atstovai atitinkamose Europos Sąjungos institucijose privalo persiderėti dėl šio teisės akto
d) Visi Europos Sąjungos teisės aktai dar prieš juos priimant yra patikrinami dėl galimo prieštaravimo valstybių narių teisės aktams

10. Kokias teises dalyvauti šalies valdyme pilečiams numato Lietuvos Respublikos Konstitucija?

a) Per išrinktus atstovus
b) Tiesiogiai ir stojant į valstybės tarnybą
c) Per išrinktus atstovus ir stojant į valstybės tarnybą
d) Tiesiogiai, per išrinktus atstovus ir stojant į valstybės tarnybą

11. Kokiu būdu Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ yra suderinamas su konstitucine nuostata, jog Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jeigu tai neprieštarauja jos nepriklausomybei?

a) Šis aktas nesuderinamas su minėta nuostata
b) Suderinamumas akivaizdus, todėl jo teisiškai įtvirtinti neverta
c) Pažymint, kad Europos Sąjunga gerbia savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines tradicijas
d) Pabrėžiant, kad Lietuva dalyvaus Europos Sąjungos valdyme

12. Lietuvos teritorijoje negali būti

a) Užsienio valstybių karinių bazių
b) Masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių
c) Karo pramonės objektų
d) Balistinių raketų, povandeninių laivų ir strateginių bombonešių

13. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja

a) Valstybės gynimo taryba
b) Krašto apsaugos ministerija
c) Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos
d) Prezidentas

14. Valstybinė religija Lietuvoje yra

a) Romos katalikų
b) Visos krikščioniškos religijos
c) Visos krikščioniškos religijos ir tradicinė senoji lietuvių religija
d) Lietuvoje nėra valstybinės religijos

15. Valstybės kontrolė

a) Tikrina, ar valstybės pareigūnai tinkamai atlieka savo pareigas
b) Tikrina, ar nevyriausybinės organizacijos tinkamai vykdo savo veiklą
c) Prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas
d) Prižiūri valstybės pareigūnų tarnybinę etiką

Patiko (0)

Rodyk draugams